Home
Strategia anticoruptie


ORDIN NR. 5113 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de coruptie PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 13 Februarie 2015 17:20

ORDIN NR. 5113 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul  riscurilor de coruptie in cadrul Ministerului Educatiei

LAST_UPDATED2
 
Documente ce sustin strategia anticorupție PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 21 Februarie 2014 10:23

Ca urmarea a cerinţelor impuse prin OMEN 5144/26 sept.2013 - Strategia Naţionala Anticoruptie insectorul educaţional, Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova revine la solicitările făcute prin adresa ISJ Prahova 4233/17.12.2013   si recomanda afişarea pe site-ul unităţii de invatamant pana la data de 15 .02.2014 a următoarelor documente care ilustrează transparenta in actul decizional si administrarea responsabila , in acord cu legislaţia in vigoare , a resurselor:

§ OMEN 5144/26 sept.2013- cu privire la strategia anticoruptie in sectorul educaţional

§ Regulamentului de organizare și funcționare a casei corpului didactic Ordin nr. 5554/2011 din 07/10/2011;

§ Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu completările si modificările ulterioare

§ Regulament de Ordine Interioară.

§ Raportul anual de activitate pentru anul şcolar 2012-2013;

§ Procedura de solutionare a sesizarilor/reclamatiilor;

§ Procedura de evaluare cadre didactice/personalului didactic auxiliar si nedidactic -OMECTS  6143/2011 si OMECTS 4613/28.06.2012;

§ Procedura pentru asigurarea legalitatii actului decizional;

§ Codul de conduita al cadrelor didactice;

§ Codul de conduita al elevilor;

§ Procedura de stabilire a PLANULUI DE ACHIZITII ;procedura pentru ACHIZIITIILE DIRECTE ;

§ Procedura de proiectare  a BUGETULUI ;

§ resurse bugetare si extrabugetare  si surse de provenienta ;

§ Donatii facute scolii si numarul  lor de inregistrare (cuprinderea lor in inventarul scolii-daca sunt echipamente, instalatii, mijloace de lucru,etc)

§ Lista organismelor abilitate in consultanta  pe teme anticoruptie  ;

§ Index legislativ pe teme anticoruptie;

§ Consecinte ale  incalcarii cerintelor legislative .

§ Prezentarea principalelor incidente  de integritate (fapte de coruptie) ce pot afecta starea de  normalitate in entitatile finantate din fonduri publice: -luarea de mita; -darea de mita;-primirea de foloase necuvenite;- traficul de influenta, etc.

§ Incidente de integritate posibile in unitatile de invatamant:

§ -utilizarea abuziva a resurselor financiare; -fraudarea examenelor de catre elevi/cadre didactice;

-conditionarea evaluarii elevilor / calitatii actului  didactic de obtinerea oricarui tip de avantaje,etc.

 

LAST_UPDATED2