Home Responsabili cu Formarea Continuă 2017 - În Atenţia Responsabililor Cu Formarea Continuă
2017 - În Atenţia Responsabililor Cu Formarea Continuă PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Marţi, 05 Septembrie 2017 06:25

 

 

În vederea demarării procedurii de recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile rezultate din obţinerea/ absolvirea în anul şcolar 2016-2017 a formelor de organizare a formării continue enumerate mai jos (cf. O.M. 5562/ 7.X.2011, art. 8 şi 9), vă rugăm să anunţaţi cadrele didactice interesate să facă demersurile necesare pentru a intra urgent în posesia diplomelor/adeverinţelor care atestă participarea la formele de organizare a formării continue pentru care solicită echivalarea în credite profesionale transferabile (termen limită de depunere a dosarelor la secretariatele şcolare – 15 septembrie 2017).

a) Se echivalează cu 90 de credite profesionale transferabile următoarele forme de organizare a formării continue:

  • obţinerea gradului didactic II sau I
  • absolvirea masterului în specialitate sau în domeniul Ştiinţele educaţiei (pentru personalul didactic din educaţia antepreşcolară, preşcolară şi din învăţământul general obligatoriu)
  • absolvirea studiilor universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul Ştiinţele educaţiei
  • absolvirea unor programe de conversie profesională în învăţământ prin studii postuniversitare
  • obţinerea (în intervalul precizat) a unei alte specializări, care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei alte discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă;

b) Se echivalează cu 60 de credite profesionale transferabile absolvirea în intervalul respectiv a unui curs postuniversitar didactic.

LAST_UPDATED2