Home Activităţi metodico-ştiinţifice „Calendarul activităţilor metodico-ştiinţifice” CCD PH sem I, anul școlar 2017-2018