Empowerment în ICT Skills: Making Use of Media & Communication Technology Tools Imprimare
Scris de Administrator   
Duminică, 09 Februarie 2014 20:47

În perioada 3.02.2014 – 7.02.2014 am participat la un stagiu de formare continuă Grundtvig, pentru personalul implicat în educaţia adulţilor, la St. Julians, în Malta, cu titlul “Empowerment în ICT Skills: Making Use of Media & Communication Technology Tools”, organizat de Executive Training Institute (ETI) Malta, parte a European School of English (EŞE) din St. Julian’s, în apropiere de capitală Valetta.

Participarea mea la acest curs a fost posibilă datorită sprijinul financiar primit în cadrul Programului de Învăţare pe Parcursul Întregii Vieţi (http://www.llp-ro.ro), prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (http://anpcdefp.ro), programul sectorial Grundtvig.

Conţinutul real al cursului " Empowerment în ICT Skills: Making Use of Media & Communication Technology Tools " desfăşurat la St Julians, Malta în perioada 3.02.2014 – 7.02.2014 a fost conform descrierii publicate din catalogul de cursuri Comenius/Grundtvig de la adresa http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase.

Activităţile desfăşurate în timpul cursului:

1.Luni, 3.02.2014: Prezentarea fiecărui participant(câte 5 min. pentru fiecare, Techno-Tools: Downloading & Editing Video clips & Animated Slide-Shows(09.00-10.30, Creare Video & Animated Slide-Shows Projects (11.00-12.30), Creare de Avatar, RSS Feeds& Google Reader(13.00-15.00).

2.Marţi, 4.02.2014: Blogging - Designing a Blog(9.00-10.30), Creating Blog Projects(11.00-12.30), CMC(Computer Mediated Communication & Creating your Chat Room(till 14.30)

3.Miercuri, 5.02.2014: WIKIs: How they work & Learning Potenţial(9.00-10.30), Designing a WIKI & WIKI Projects (11.00-12.30), Google Earth, Google Maps & Virtual Travel(till 15.30).

4.Joi, 6.02.2014: How to design your own Website (9.00-10.30), Project: Designing a Website(11.00-12.30), Podcasting& Project Work(till 14.30).

5.Vineri, 7.02.2014: Webquests & Designing a Webquest Project (9.00-10.30), Creating an Online Interactive Maze(11.00-12.30), Techno-Tools: Recording a Voice-over plus Presentation from your computer screen(till 15.30).

Programul cultural(organizat de ETI) a fost unic pentru mine prin varietatea activităţilor:

- am savurat gustări malteze apetisante la ETI Lounge.

- am vizitat capital Maltei, Valletta, împreună cu ghidul, profesor de limba engleză şi istorie.

- noapte malteză, o reprezentare muzicală a Asediului Epic din 1565, atunci când Cavalerii Sf. Ioan au fost în conflict cu rivalii lor, otomanii conduşi de Soliman Magnificul.

- vizitarea oraşului Mdina,vechea capitală a Maltei.

- vizitarea insule Gozo, cu ghid.

Din punct de vedere pedagogic, toate activităţile din timpul cursului (programul Windows Movie Maker, crearea unui blog, un wiki sau pagini web simple, on-line şi chat room, animaţie pe o pagină web, folosind avataruri, pentru a înregistra vocea se poate utilize utilitarul din Windows Sound Recorder, programul software Quandary 2 , Google Map, aplicaţia Audacity) au fost la un înalt nivel ştiinţific, formatorul doamna Sandra Attard-Montalto, director executiv pentru formare şi dezvoltare profesională în cadrul instituţiei organizatoare a cursului, Executive Training Institute, a fost o adevărată profesionistă, deosebit de serioasă şi competenţă, mi-a plăcut în mod deosebit modul de concepere, redactare şi prezentare a noţiunilor.

Toţi cursanţii, în număr de 9, din Polonia, Slovenia, Suedia  şi România, au fost implicaţi în activităţile cursului, s-a lucrat cel mai mult individual dar şi în grupuri, sarcinile de lucru au fost precise, activităţile practice pe calculator au fost ghidate de fişe de lucru, s-a folosit că metodă de învăţare, expunerea şi exemplificarea la tablă interactivă. Am apreciat în mod deosebit punctualitatea şi exemplară organizare (inclusiv transferul la aeroport).

În vizitele organizate în Malta şi Gozo, am avut că ghid un profesor de limba engleză şi istorie de la o şcoală din Malta, un bun cunoscător al obiectivelor importante, al istoriei, tradiţiilor şi obiceiurilor poporului maltez. Organizarea a fost perfectă pe toată durata stagiului şi nu am avut nici un fel de dificultăţi. Având la baza argumentele enumerate mai sus pot spune că activitatea de formare la care am participat a fost excelenţă pe toate planurile.

Impactul activităţii de formare asupra instituţiei mele: -Voi determina colegii să folosească şi mai mult tehnologiile moderne la toate disciplinele de învăţământ, pentru reducerea gradului de dificultate al lecţiilor, pentru muncă în echipa, pentru un proces didactic centrat pe elev, realizându-se astfel un învăţământ de calitate în şcoală mea. Colegii mei vor folosi materialele aduse de la curs şi vor accesa resursele electronice. De asemeni, vor manifestă interesul pentru organizarea pregătirii în vederea susţinerii examenelor de certificare lingvistică. Se va îmbunătăţi cooperarea dintre cadrele didactice, astfel încât să predomine muncă în echipa foarte benefică mai ales în relaţia şcoală-familie, între părinţii elevilor, în realizarea activităţilor şcolare şi extraşcolare, dar şi pentru participarea la programe de şi proiecte de finanţare europeană. În instituţia mea se va pune accent şi pe educaţia adulţilor cu nevoi speciale de educaţie, a adulţilor a căror competenţe de baza în educaţie sau calificare sunt deficitare. În acest sens, se vor organiza activităţi şcolare la nivel de clasa şi instituţie pentru adulţii care vor să înveţe, indiferent de vârstă, pentru toţi care doresc să achiziţioneze capacităţi şi competenţe din domeniul TIC.-Voi determina colegii mei să participe la programe şi proiecte oferite de ANPCDEFP şi Comisia Europeană.

Impactul activităţii de formare asupra elevilor: -Faptul că am participat la o activitate în străinătate, va avea impact semnificativ asupra elevilor şcolii, va creşte şi mai mult interesul elevilor pentru tematicile europene, pentru acumularea de informaţie, mai ales prin folosirea tehnologiilor moderne în şcoală. -Prin modul de abordare al lecţiilor şi al temelor, prin folosirea noţiunilor de la curs, a diverselor metode şi materiale, se va reduce gradul de dificultate al lecţiilor şi elevii vor fi mai bine motivaţi pentru lecţii. -Dezvoltarea cunoaşterii diversităţii culturale în rândul elevilor, prin punctarea aspectelor legate de interculturalitate în cadrul orelor de dirigenţie şi în alte activităţi şcolare şi extraşcolare.

Apreciez şi recomand acest curs tuturor cadrelor didactice interesate de îmbunătăţirea activităţii lor didactice (acest curs este Comenius/Grundtvig).

Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru eventuală utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

 

prof. Ionescu Daniela

Casa Corpului Didactic Prahova

LAST_UPDATED2